úvod
fotogalerie
schodiště samonosná
schodiště obkladová
schodiště páteřová
oblé hrany stupňů
spirálové madlo
balkonové zábradlí
kazetové obložení
přístřešky, garážová stání
terasy
další výroba
jak objednat
cenová kalkulace
kontakt


Schodiště obkladová

Obkladové schodiště - jedná se o obklad stávajícího, většinou betonového, skeletu.


U  novostaveb a rekonstrucí jde většinou o obklad stávajícího schodiště z betonu či  kamene. U rekonstrukcí může jít i o nový obklad staršího schodiště ze dřeva.

Tvar tohoto schodiště přibližně kopíruje tvar betonového skeletu (nebo jiného podkladního schodiště), vyskytují se všechny tvary - např. I (prosté), L (jednou lomené), U (dvakrát lomené - stejným směrem) a S (dvakrát lomené - jednou vpravo jednou vlevo), točité.

Na otevřené straně je schodiště vybaveno zábradlím. To je tvořeno sloupky, madly a výplněmi (většinou svislé soustružené prvky).

Schodiště může být dále vybaveno samostanými madly na zeď.

Volitelnou částí schodiště jsou podstupně. Podstupně u obkladového schodiště zakrývají svislou čelní stranu stupňů.

Přechod mezi stupni a zdí je řešen jedním z následujících způsobů:

  • akrylátováním
  • lištováním háčky
  • falešnou schodnicí   

Součástí dodávky schodiště bývá i galerie - zábradlí ohraničující oteřenou (nad volným prostorem) část patra navazující na schodiště.

Na následujících obrázcích je vidět nejprve betonový skelet před montáží a pak po montáži obkladu a zábradlí.

více